canada-kosovo-daniel-maksymiuk

Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI) do të mbështesë projektet e përzgjedhura të Lëvizjes FOL, Shoqatës për Edukim dhe Përkujdesje Familiare (AEFC), ProActive, Open Data Kosova dhe Qendra për Ndihmë Ligjore dhe Zhvillim Rajonal (CLARD), si rezultat i të cilave do të themelohet Qendra Open Data për luftimin e korrupsionit.

Lexo më shumë.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>