riinvest-punim-udhezues

Aktualisht, ODK hap të dhënat e mbledhura nga një numër i kufizuar i institucioneve, e që përbëjnë 12 institucione në total; si qeveritare ashtu edhe jo-qeveritare (siç janë: 5 komuna, 3 ministri dhe 4 OJQ). Përveç kësaj, ajo gjithashtu avokon për të dhëna të hapura në të gjitha nivelet. ODK sheh si përparësi të saj zotërimin dhe mundësimin e tekologjive të reja, aftësinë për zhvillim të shpejtë të aplikacioneve me metodologji agjile (zhvillim i shpejtë i softuerit) dhe krijim të shpejtë të prototipit, dhe marrëdhëniet e mira me akterët kyç të teknologjisë dhe OJQ-ët rajonale për transparencë.

Lexo më shumë.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>