Gjakova hapë të dhënat e prokurimit

26 October, 2014

Published by Kosova Press

Punëtoritë janë organizuar nga Open Data Kosovo, dhe këta programer përveçse janë trajnuar se si t’i përpunojnë të dhënat dhe vizuelizojnë ato, janë prezantuar edhe me teknologji të reja.

Open Article