Fondacioni “Open Data Kosova”, publikon të dhënat e prokurimit

23 December, 2014

Published by KOHAnet

ODK -ja, një fondacion që promovon transparencë, llogaridhënien dhe qeverisjen e mirë, pas një muaji pune, në marrëveshje me Komunën e Ferizajt, ka publikuar të dhënat nga puna e zyrës së prokurimit në 4 vjetët e fundit.

Fondacioni ODK është i themeluar nga Georges Labreche, i cili ka sjellë përvojën e tij si inxhinier i softuerit, në Kosovë dhe së bashku me autorët digjitalë lokalë të qyteteve të Kosovës po aktivizon komunitetin e teknologjisë dhe promovon hapjen e të dhënave dhe digjitalizimin e tyre.

Open Article