Debati për të dhënat e hapura dhe roli i Open Data në Ferizaj

08 January, 2015

Published by RTV Tema

Jemi befasuar me gatishmërinë e të rinjëve të Ferizajt dhe me pregaditjen e tyre profesionale në lëminë e Teknologjisë Informative të cilën nuk mund ta vërejmë ndryshe përderisa nuk sprovohen dhe nuk u jepet mundësia që të shfaqin talentin dhe kreativitetin e tyre. Kjo na ka shtyrë që të mendojmë që në bashkëpunim me Canada Fund for Local Initiatives, UNDP dhe Open Data Kosovo në bashkëpunim me Komunën e Ferizajt të gjejmë mënyra dhe rrugë se si këtyre të rinjëve të u ofrojmë mundësi që në të ardhmen të organizojmë më shumë punëtori dhe projekte tjera dhe të dëshmojmë që të rinjtë e Ferizajt në një të ardhme të afërt do të jenë më të kërkuarit në fushën e teknologjisë, pasiqë kapaciteti njerëzore janë këtu.

Open Article