Bëhet evidentimi dhe vizualizimi i 686 hapësirave ku hudhen mbeturinat ilegalisht

15 March, 2015

Published by TvSyriVision

Për pesë ditë kemi evidentuar 686 hapësira ku mbeturinat hudhen ilegalisht në Komunën e Gjakovës. Roli i Open Data Kosovo ka qenë ndërtimi i një platforme online, e cila këto hapësira të evidentuara do t’i paraqiste në një hartë me koordinata të sakta.

Kjo platform do t’i ndihmoj Komunës së Gjakovës dhe kopanisë që mirret me pastrim në identifikimin e këtyre hapësirave dhe eliminimin e tyre.

Open Article