170,000 biznese me të dhëna trasnparente

21 September, 2017

Published by InfoSot

Open Data Kosovo sot lansoi platformën Bizeneset e Hapura (http://biznesetehapura.com/). Kjo platformë përmban të dhëna prej rreth 170,000 bizneseve në Kosovë, duke përdorur të dhëna të gjeneruara nga webfaqja e ARBK-së.

Zhvillimi i kësaj platforme është vetëm njëri nga shumë projekte të cilat ODK realizon për të mirën e qytetarëve në mënyrë që publiku t’a kenë më të lehtë qas’shmërinë në këto informata.Open Data Kosovo është e gatshme për bashkëpunim në implementimin e principeve të të dhënave të hapura, për t’i ndihmuar ARBK-së dhe institucioneve tjera që të arrijnë nivelin më të lartë të transparencës, që kontribuon në të mirën e gjithë vendit. Ne jemi gjithashtu të hapur të bashkëpunojmë me partnerë tjerë në zgjerimin e mëtutjeshëm të këtij projekti.

Open Article