Rreth 170.000 biznese në Kosovë, në një platformë të vetme

21 September, 2017

Published by Albinfo.ch

“Open Data Kosovo” ka lëshuar platformën “Bizneset e Hapura”, e cila përmban të dhëna për rreth 170.000 biznese në Kosovë, duke përdorur të dhëna të gjeneruara nga webfaqja e Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë

Këto të dhëna janë gjeneruar nga informatat ekzistuese në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë duke përdorur Web Scraping, teknikë që lejon nxjerrjen automatike dhe në tërësi të të dhënave nga faqet e internetit.

Open Article