Job Opportunities

Thirrje për konsulent/e të jashtëm

Procurement number: 02/2024-ODK

Projekti ‘Kosovo Green Action’ mbështet nga World Bank në kuadër të grantit për Partneriteti Global për Përgjegjshmërinë Sociale (GPSA) dhe implementohet nga Balkan Green Foundation në partneritet me Lëvizja FOL dhe Open Data Kosovo. Projekti synon të rrisë llogaridhënien dhe transparencen në implementimin e Agjendës së Gjelbër, si dhe përmirësimin e qasjës në të dhëna për klimë dhe energji.

Në kuadër të projektit, ODK po kërkon një konsulent të jashtëm për të zhvilluar platformën digjitale “Green Information Hub”, që synon të ofrojë informacion në fushën e energjisë dhe klimës si një qendër informimi dhe burim kuadri ligjor për audiencën e gjerë.

Për më shumë, shkarkoni dokumentin ‘Termat e Referencës” dhe “Request for Expression of Interest“.

Aplikantët e interesuar mund të dorëzojnë dokumentacionet përkatëse në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme të emailit: [email protected] me subjekt  ‘Kosovo Green Action –  Software Developer Consultancy ’.

Afati i fundit për aplikim është 25 qershor 2024.

Previous Opportunities

See below previous job postings that we have published for motivated individuals to join our team.

Internships

We have hosted interns from local and international universities who have brought their unique perspective to our work and in turn have gained crucial skills in software development and project management, amongst others.

University Partners International

1. Dartmouth College (USA)
2. Linnéuniversitet (Sweden)
3. Roskilde University (Denmark)
4. University of Turin (Italy)
5. Karl-Franzens-Universität Graz (Austria)
6. South East European University

University Partners Local

1. RIT Kosovo
2. University of Prishtina (UP)
3. University for Business and Technology (UBT)
4. Riinvest College
5. AAB College

Previous Interns

Arianit Hetemi

Software Developer Intern

2017

Student of UBT College, Kosovo

Diamant Haxhimusa

Software Developer Intern

2017

Student of UBT College, Kosovo

Peter Anderson

Project Assistant Intern

2017-2018

Student of St. Lawrence College, Ontario, Canada

Luiza Vasques

Software Developer Intern

2017

Student of Dartmouth College, USA

Adonis Murati

Software Developer Intern

2018

Student of UBT College, Kosovo

Dorron Zherka

Software Developer Intern

2018

Student of UBT College, Kosovo

Edin Mehmeti

Software Developer Intern

2018

Student of UBT College, Kosovo

Leutrim Kosumi

Software Developer Intern

2018

Student of UBT College, Kosovo

Florina Ahmeti

Software Developer Intern

2018

Student of UBT College, Kosovo

Fjolla Zhaveli

Software Developer Intern

2018

Student of UBT College, Kosovo

Jasmine Mai

Software Developer Intern

2018

Student of Dartmouth College, USA

Modestina Abrashi

Project Assistant Intern

2019

Student of University of Prishtina, Kosovo

Majlinda Dervishi

Project Assistant Intern

2019

Student of RIT, Kosovo

Ereze Ahmetgjekaj

Software Developer Intern

2019

Student of UBT College, Kosovo

Betim Sherifi

Software Developer Intern

2019

Student of UBT College, Kosovo

Gentrit Mehmeti

Software Developer Intern

2019

Student of International Balkan University, North Macedonia

Aaron Lit

Software Developer Intern

2019

Student of Dartmouth College, USA

Rrona Paca

Project Assistant Intern

2019

Student of Karl-Franzens-Universität, Graz, Austria

Tringa Berisha

PR and Outreach Officer Intern

2019

Student of Roskilde University, Denmark

Benjamin Shehu

Project Assistant Intern

2019

Student of LinnéUniversitet, Sweden

Bardh Rushiti

Software Developer Intern

2019

Student of UBT College, Kosovo

Elira Salihu

Project Assistant Intern

2019

Student of University of Prishtina, Kosovo

Flamur Caka

Software Developer Intern

2019

Student of South East European University, North Macedonia

We welcome local and international talents from all around the world to join our team for a part-time or full-time intern position. To apply for any of our available roles please send us your CV and Letter of Motivation at [email protected]